Derneğimiz'e dön

Tüzük

TÜZÜĞÜMÜZ – NİKFER VE BARZALILAR YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA DERNEĞİ
Yönetim Kurulu
Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin Adı: “Nikfer ve Barzalılar Yardımlaşma Dayanışma Derneği” dir.
Derneğin merkezi Denizli’dır. Şubesi açılmayacaktır.
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
İle Faaliyet Alanı
Madde 2-.
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
1-Dernek kültürel değerlerin korunması ,kollanması geliştirilmesi, tanıtımı,sergilenmesi için konser,konferans,panel sempozyum vb. düzenler.
2-Dernek birlik ve beraberliğin sağlanması geliştirilmesi için sosyal ekonomi, kültürel çalışmalar yapar.
3-Dernek amacına uygun olmak şartı ile lehine yapılacak her türlü yardım ve bağışı kabül eder.
4-Dernek amaçlarına uygun olmak şartı ile taşınır veya taşınmaz malları bağış veya satın almak yolu ile ihtisap eder ve satar.
5-Dernek yardıma muhtaç ve öğrenim gören hem şehri öğrencilerin yiyecek , giyecek,yurt ihtiyacı ile ders araç ve gereçlerini,hemşehrisi öğretmenler aracılığı ile hazırlık ve yetiştirme kurslarını temin eder.
6-Dernek müsamere, konser, gezi,spor yarışmaları düzenleyerek piyango tertipleyerek gelir getirici yasal diğer faaliyetlerde bulunur.
7 Dernek üyesi olsun veya olmasın felaket,afet ve kazalara uğrayanların maddi ve manevi zararların giderilmesine yardımcı olur.
8-Dernek Nikfer ve yöresinde olan şahısların nişan,nikah düğün v.s törenlerine üyelerin katılımını sağlar, çelenk gönderir.,
9-Dernek üyelerin konut ve özel orman sahibi olabilmesi için gerekli yasal faaliyet ve girişimlerde bulunur.
10-Dernek üyelerinin bir araya gelebileceği uygun yer ve koşulda lokal açar ve işletir.
11-Dernek Kızılay hastane yetiştirme yurtları gibi sosyal müesseselere maddi yardımda bulunabilir.Yardımlar yönetim kurulu kararı il bağış şeklinde yapılır.